اهداف کنفرانس

اهداف کنفرانس

  • فراهم نمودن بستر مناسب برای تبادل افکار، دستاوردهای تحقیقاتی مهندسین و فعالان این حوزه
  • ارائه دستاوردهای علمی و تحقیقاتی جهت استفاده در زمینه پیشرفت مهندسی، علوم، تکنولوژی و کسب و کارهای فناورانه
  • فراهم نمودن امکانات و شرایط لازم برای شناخت اصولی و گسترده تبادل اطلاعات
  • آشنایی و دستیابی به آخرین دستاوردهای علوم، مهندسی و تکنولوژی