ساختار سازمانی کنفرانس

معرفی اعضای کمیته علمی و داوری

دبیر علمی و رئیس کنفرانس - ASSOCIATE PROF. DR. CHEW FONG PENG

 

 • Prof. Husam Bakr Khalil, British University in Egypt, Egypt
 • Dr. Ahmad Okasha (Ph.D.), Canadian University Dubai, UAE
 • Assoc. Prof. Dr. M. Cuneyt Yenigun, Sultan Qaboos University, Oman
 • Prof.Jaime Ferri, Complutense University of Madrid, Spain
 • Prof. Bashar H. Malkawi, University of Sharjah, KSA
 • Prof. Sevil Sargin, Marmara University, Turkey
 • Prof. Adem Kilicman, Universiti Putra Malaysia | UPM, Malaysia
 • Prof. Dr. Genutė Gedvilienė, VMU, Lithuania
 • Assoc. Prof. Doc. dr. sc. Andreja Sršen, University of Zagreb, Croatia
 • Assoc. Prof. Dr. Aslı Erciyes, Kadir Has University, Turkey
 • Lect. Joseph Bawa Yaro, Nasarawa State University Keffi, Nasarawa State, Nigeria
 • Asst. Prof. Dr. Anas Hidayat, Islamic University of Indonesia, Indonesia
 • Dr. Muafi S.E., M.Si, Universitas Islam Indonesia, Indonesia
 • Assoc. Prf. Madona Mikeladze, Batumi Shota Rustaveli State University, Georgia
 • Dr. Chew Fong Peng, University of Malaya, Malaysia
 • Prof. Dr. Habil. Ioan-Gheorghe Rotaru, Timotheus’ Brethren Theological Institute of Bucharest, Romania
 • Professor Bashar H. Malkawi, College of Law, University of Sharjah, United Arab Emirates
 • Professor Faouzi Bendridi, Department of Human and Social Sciences, Souk Ahras University, Algeria
 • Prof. Miroslaw Matyja, Associate professor, Selinus University in Bologna, Italy
 • Dr. Bogdan Constantin Ungurean,Associate Professor, Faculty of Physical Education and Sports, Alexandru Ioan Cuza University of IASI, Romania
 • Assist. Prof. Dr. Saman Dizayi, Director of Language Center-Erbil Polytechnic University
 • Dr. Bhumika Sharma,Assistant Professor, Jagran School of Law, India
 • Dr. Sujit Surroch, Associate Professor of Sociology, SCVB Government Post Graduate College Palampur, Himachal Pradesh, India

مجید نجارپور - دکتری تخصصی مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت

مهدی صبری -  دکتری تخصصی مهندسی برق دانشگاه آزاد واحد ارومیه

حشمت اله نوری زاده - دکتری مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی

نیما رجائیان-دکتری تخصصی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

نوراله نیک پوردکتری جغرافیا دانشگاه سیستان و بلوچستان

فاطمه قاسمی نیادکتری تخصصی فیزیولوژی جانوری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

سینا یعقوبی کرجی دکتری تخصصی شبکه های کامپیوتری دانشگاه واحد قزوین

سید مهدی جزایریدکتری علوم بیولوژیکی دانشگاه ملی کلمبیا

امین احمدیاستادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه اردکان

علی معزی دکتری مهندسی منابع طبیعی دانشگاه تهران

سولماز بنی هاشم-دکتری شیمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

نگین پویانفر-دکتری مهندسی برق دانشگاه ارومیه

رامین برجعلیدکتری مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی تهران

زهرا خوشدونی فراهانیدکتری علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم تحقیقات

نرگس پدرامدکتری مهندسی شیمی دانشگاه تهران

پویا قمری کارگردکتری شیمی آلی دانشگاه بیرجند

محسن حسینی جلفاندانشجوی دکتری علوم مهندسی آب دانشگاه تهران

طاهره فخر طه دکتری ریاضی محض دانشگاه شهیدبهشتی

فاطمه فیروزیدکتری جغرافیا دانشگاه سیستان و بلوچستان

سائده فوادیاندکتری ریاضی کاربردی دانشگاه دامغان

سید امین دهقان بنادکی - دانشجوی دکتری تربیت بدنی دانشگاه تبریز

رضا زارعی مقدمدکتری فیزیک دانشگاه سمنان

غلامرضا جنتیدکتری اصلاح ژنتیکی و گیاهی دانشگاه آتاتورک

محسن کیادکتری مهندسی برق دانشگاه تهران

محسن کریمی راد -دکتری مهندسی برق دانشگاه ارومیه

سید پدرام نی نیوا -دکتری علوم و مهندسی آبخیز دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

عفت پراور دکتری زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

معصومه کریمی -دکتری مهندسی برق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فاطمه کرکه آبادیدکتری تخصصی علوم فناوری نانو

سمیه ملایی -دکتری شیمی دانشگاه کردستان

جمیله قلی پور - دکتری هواشناسی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

محمدرضا جنتی اسکوئی -دکتری مهندسی برق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ساره صانعی  - کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه آزاد کرمان

مونا فخاری - کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه اصفهان

نسیم اورنگی - دکتری شیمی فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان

سعید مسعود نیا – دکتری تخصصی شیمی کاربردی دانشگاه آزاد واحد گرگان

مهرسا فریدنیا – دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه گیلان

محمد امدادی – دکتری فوتونیک دانشگاه بناب

شادی توکلی نیک – دکتری زیست شناسی دانشگاه شهید بهشتی

سارا محمودی رشید – دکتری برق کنترل دانشگاه تبریز

مرضیه خاتمی فر – دکترای شیمی معدنی دانشگاه شهید باهنرکرمان

الناز مساح مارالانی – دکتری تخصصی ریاضی کاربردی دانشگاه آزاد تبریز

فریبا شیبانی – دکتری صنایع غذایی دانشگاه آزاد واحد نور

مهدی سربازی – کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

مریم شفاعتی – دکتری تخصصی زیست شناسی دانشگاه آزاد واحد جهرم

رعنا عزالدینی – دکتری بیوشیمی بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

الهه کامل نیا – دکتری تخصصی زیست شناسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

محمد امین زاهدی تجریشی - دکتری برق دانشگاه صنعتی شاهرود

ثریا قیم پور – دکتری مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهلا خیربری – دکتری گرافیک  و ترکیبیات دانشگاه شهید مدنی تبریز

زهرا کرمشاهی – دکتری شیمی آلی دانشگاه بوعلی سینا همدان

داود بهروزی فر – دکتری باستان شناسی علوم تحقیقات تهران

فاطمه پور بهمن – دکتری شیمی تجزیه دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

حامد غفاری فارسانی – دکتری تخصصی مهندسی منابع طبیعی

طاهره خطی دیزآبادی – دکتری نانو بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس

منصوره سادات میراسدی – دکتری مهندسی پزشکی بیو الکترونیک دانشگاه شاهد

کامران کمالی – دکتری تخصصی مهندسی منابع طبیعی دانشگاه تهران

پروانه قریب گرگانی – دکتری تخصصی فلسفه هنر دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

حسن سهراب پور – دکتری مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد واحد ساری

زهره فولادی – کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه الزهرا

سیمین معرفت – دکتری مهندسی منابع طبیعی دانشگاه ارومیه

پدرام امینی – دکتری مهندسی کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر تهران

اشکان محمدی – دکتری جغرافیا دانشگاه شهید بهشتی

الیاس مزروعی راد – عضو هیئت علمی و مدیرگروه برق و مهندسی پزشکی موسسه آموزش عالی خاوران

صیاد ایرانی – دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه علوم تحقیقات

وحید آقابالایی – دکتری تخصصی مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران

حمیدرضا جامعی – دکتری شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان

مائده پریچهره – دکتری مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

شیوا غریبی – دکتری محیط زیست دانشگاه ملایر

فاطمه شریفی زاده – دکتری علوم کامپیوتر دانشگاه تهران

سجاد میر صالحی – دکتری تخصصی عمران دانشگاه پلی تکنیک بارسلونا اسپانیا

فرهاد فرهمند – دکتری مهندسی برق دانشگاه آزاد واحد نیشابور

مائده شریف نژاد – کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان

ریحانه کامل نیا – دکتری زیست شناسی دانشگاه تهران

گلاله غفاری – دکتری تخصصی علوم و مهندسی آبخیز دانشگاه تهران

مریم دانش – دکتری شیمی تجزیه دانشگاه آزاد تهران

سیده سمانه راعی – دکتری مهندسی کشاورزی دانشگاه سیستان بلوچستان

سیامند سلیمی بانه -کارشناسی ارشد مهندسی نفت - بهره برداری - دانشگاه صنعتی سهند تبریز