امکان اخذ پذیرش و چاپ مقالات در ژورنال های معتبر بین المللی
1401/01/22

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند 

امکان اخذ پذیرش و چاپ مقالات در ژورنال های معتبر بین المللی اسکوپوس، ISI  از طریق دبیرخانه فراهم میباشد

حداکثر زمان اخذ پذیرش و چاپ 45 روز میباشد

لطفا جهت دریافت اطلاعات و درخواست اخذ پذیرش و چاپ مقاله از طریق پنل کاربری خود اقدام فرمایید