خدمات کنفرانس
1400/12/07
  • اعطای گواهینامه با مهر برجسته و هولوگرام و کد قابل استعلام ( در صورت درخواست متقاضی گواهینامه به صورت پستی و یا الکترونیکی ارسال میشود)
  • ارسال مجموعه مقالات کامل کنفرانس در CD و یا فایل فشرده
  • اعطای گواهینامه بین المللی از آکسفورد سرت OXFORD UNIVERSAL با قابلیت استعلام و پیگیری
  • نمایه سازی مقالات در پایگاه معتبر علمی با قابلیت استعلام و پیگیری و اختصاص کد یکتا
  • امکان اخذ پذیرش و چاپ قطعی در ژورنال های پشتیبان کنفرانس در مدت زمان کوتاه
  • ارائه خدمات ترجمه مقاله جهت اخذ پذیرش و چاپ مقاله در ژورنال های بین المللی